Eindbod CAO Kerry 2010-2012

0
1025


23 maart 2011

CAO-naam
CAO Kerry Bio-Science

Download Eindbod CAO Kerry Bio-Science
> Eindbod Kerry Bioscience 2010-2012

Looptijd
Looptijd 24 maanden, van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2012.

CAO-code t.b.v. loonheffing
2884

Loonmutaties
• Een structurele loonsverhoging per 1 januari 2011 van 1,75%;
• Een éénmalige uitkering van € 100,– bruto in juli 2011;
• Een structurele loonsverhoging van 1% per 1 januari 2012.

Arbeidsvoorwaarden
• Levensfase bewust personeelsbeleid: er is een akkoord bereikt waarbij alle medewerkers hun huidige leeftijdsdagen behouden die zij op dit moment hebben. Voor de toekomst en toekomstige medewerkers wijzigt de verdeling van dagen, echter het aantal blijft gelijk.
• Opleiding: de werkgever zal zich maximaal inspannen om medewerkers in de gelegenheid te stellen om EVC trajecten te volgen en af te ronden.
• Stage en (WA)jongeren: werkgever zal zich er voor inspannen dat hiervoor plaatsen beschikbaar worden gesteld.

Bron: CNV Vakmensen, 23 maart 2011