Eindbod CAO Groothandel Bloembollen 2014-2016

0
370


21 juli 2014

CAO-naam
CAO Groothandel in Bloembollen

Download Eindbod CAO Groothandel Bloembollen 2014-2016
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Een 2 jarige cao van 1 juli 2014 tot 1 juli 2016

Loonmutaties
Een loonsverhoging van totaal 2,75% als volgt verdeeld: 1,50% op 1 juli 2014 en 1,25% op 1 juli 2015).

Arbeidsvoorwaarden
– Per 1 januari 2015 worden Uitzendkrachten betaald op het niveau van deze CAO.
– Reiskostenvergoeding (art. 07.02.02) verhogen naar €2,40 per gewerkte dag (10 en 15 km) en naar €3,45 per gewerkte dag bij meer dan 15 km.
– Ten behoeve van het doktersbezoek (art. 05.02.1.j) wordt er een extra halve vrije dag per werknemer toegekend. Het (incidenteel) doktersbezoek moet in het vervolg wel in eigen tijd plaatsvinden! Als er sprake is van een chronisch aandoening en doktersbezoek moet plaatsvinden kan daarvoor betaald verlof worden opgenomen.
– Wachtdagen bij ziekte voor korte dienstverbanden (artikel 09.04) wordt geschrapt.
– Het artikel van de gelegenheidsarbeid wordt vervangen door de bepaling over piekarbeid. Dit is een standaardartikel vanuit het pensioenfonds BPL.
– Verder worden er twee werkgroepen opgericht die zo snel mogelijk aan de slag gaan als wij overeenstemming over de cao hebben. De werkgroep Duurzame Arbeidsrelaties gaat aan de slag met verkennen van mogelijkheden om mensen duurzaam te bonden aan deze sector en werkt daarvoor een aantal voorstellen uit. De werkgroep Contracten & Zekerheid gaat aan de slag met verkennen van mogelijkheden om mensen die niet jaarrond in de sector werken toch een doorlopend contract te bieden, zonder dat er doorlopend loon betaald moet worden.

Bron: CNV Vakmensen, 16 juli 2014