Eindbod CAO Grafimedia 2015-2017

0
3639


24 juli 2015

CAO Grafimedia

Download Eindbod CAO Grafimedia 2015-2017
> Eindbod CAO Grafimedia 2015-2017

Looptijd
De looptijd is 24 maanden, nl. van 1 september 2015 tot 1 september 2017.

Loonmutaties
– Op 1 oktober 2015 en 1 augustus 2016 wordt een eenmalige uitkering verstrekt van 1%.
– Per 1 januari 2016 worden de salarissen met 1,5% verhoogd. Op 1 januari 2017 met 1%.

Arbeidsvoorwaarden
– De toeslagen conform de klokurenmatrix blijven ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie. Voor de werknemers van het Zeefdruk- en Signbedrijf gaan de toeslagen zoals opgenomen in de VSBN/Sign-cao gelden.
– Werknemers betalen in 2016 en 2017 geen premie (in totaal 0,66%) voor het ASF Gezondheidsfonds.
– Bij ziekte betaalt de werkgever gedurende de eerste 52 weken 80% (nu 100%) van het loon door. Tijdens de volgende 52 weken is dit 90% (nu 70%). In totaal is dit net als nu 170%.
– De pensioenpremie wordt voortaan berekend over 12 maal het vaste maandsalaris (incl. vakantietoeslag en ploegentoeslag) van het voorafgaande jaar. Voor bedrijven die per periode (van 4 weken) betalen geldt 13 maal het vaste salaris (incl. vakantietoeslag en ploegentoeslag) per periode van het voorafgaande jaar. De maximumpremie bedraagt 20%.
– Bijzonder verlof. De wettelijke rechten op bijzonder verlof blijven van kracht. In de cao worden geen extra rechten meer opgenomen.
– Extra bovenwettelijke vakantiedagen bij ploegendienst, duur dienstverband en bij 50 jaar of ouder blijven voor de huidige werknemers die deze rechten al hadden bestaan in de vorm van roostervrije dagen. Als deze dagen niet benut worden, komen ze aan het eind van het jaar te vervallen.
– Toeslagen Goede Vrijdag, 24 en 31 december. De toeslagen op deze dagen blijven ongewijzigd.

Bron: KVGO, 23 juli 2015