Eindbod CAO Doe-het-zelfbranche 2012-2013

0
1190


19 september 2012

CAO-naam
CAO Doe-het-zelfbranche

Download Eindbod CAO Doe-het-zelfbranche 2012-2013
> Eindbod CAO Doe-het-zelfbranche 2012-2013

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013.

Loonmutaties
De feitelijke en de schaallonen van de werknemers, ingedeeld in groep 2 en hoger worden per 1 juli 2012 verhoogd met 1,25%.
Per 1 juli 2012 vervallen de loonschalen voor 16-jarige medewerkers.
Per 1 april 2013 ontvangen de medewerkers (ingedeeld in groep 2 en hoger) die op die datum in dienst zijn een uitkering ineens van 0,6% van het in het kalenderjaar 2012 verdiende loon, zoals gedefinieerd in art. 2.4 van de cao.

Arbeidsvoorwaarden
– Proeftijd. In art. 4.1.1 wordt opgenomen dat de lengte van de proeftijd bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter 1 maand bedraagt en voor arbeidsovereenkomsten van langer dan 6 maanden 2 maanden.

Bron: FNV Bondgenoten, 14 september 2012