Eindbod CAO Detailhandel AGF 2010-2012

0
1226


6 december 2010

CAO-naam
CAO AGF Detailhandel
ook bekend als: CAO Aardappelen, Groenten en Fruit (AGF), Detailhandel

Principeakkoord CAO AGF Detailhandel 2010-2012
> niet beschikbaar

Code Loonheffing
549

Looptijd
1 april 2010 t/m 31 maart 2012

Loonmutaties
In het eerdere eindbod was sprake van een loonsverhoging van 0,25 procent per 1 oktober 2010 en per 1 oktober 2011 een verhoging met 1 procent. Hierin is door werkgever als uiterste bod een duidelijke verbetering voorgesteld. De loonschalen en de feitelijke salarissen worden per 1 januari 2011 met 1 procent verhoogd en per 1 oktober 2011 nogmaals met 1 procent.

Arbeidsvoorwaarden

Loongebouw
De aanpassing van het loongebouw, zodat er voor de medewerkers sprake is van een snellere doorgroei, zal gelden voor nieuwe medewerkers.

Werkzekerheid
De afspraken die gemaakt zijn over werkzekerheid en scholingsmogelijkheden van medewerkers blijven onverkort van kracht. Naast de start van een speciaal project, in dit kader wil CNV Dienstenbond extra aandacht voor de scholingsmogelijkheden die er binnen de branche bestaan. Zie verder op de site: www.agfcko.nl.

Bron: CNV Dienstenbond, 17-11-2010