Eindbod CAO Darling Ingredients 2018-2019

0
193


30 oktober 2018

CAO-naam
CAO Darling Ingredients

Download Eindbod CAO Darling Ingredients 2018-2019
> Eindbod CAO Darling Ingredients 2018-2019 (11-10-18)

Looptijd
Looptijd van 24 maanden: van 1 januari 2018 t/m 31 december 2019.

Loonmutaties
– 2,25% loonsverhoging per 1 januari 2018
– 0,50% loonsverhoging per 1 juli 2018
– 3,00% loonsverhoging per 1 januari 2019
– 0,25% eenmalige uitkering per 1 januari 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Een verhoging van de in de CAO genoemde nominale vergoedingen en grondslagen met 2,25% per 1 januari 2018 en 0,5% per 1 juli 2018 en 3% per 1 januari 2019. Dit betreft de consignatie en bereikbaarheid, premie chauffeurs schadevrij rijden, koffiegeld chauffeurs (behalve overgangsregeling Woudenberg), reiskosten woon-werkverkeer.
– Gedurende de looptijd van de CAO wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 50% van de WGA premie door te berekenen aan de medewerkers.
– Voor de jaren 2019 en 2020 wordt de huidige vaste premie afspraak gecontinueerd op een niveau van 17,5% van het pensioengevend salaris.

Bron: CNV Vakmensen, 23 oktober 2018