Eindbod CAO Codi 2013

0
376


29 augustus 2013

CAO-naam
CAO Codi

Eindbod CAO Codi 2013
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Een looptijd van één jaar (januari t/m december 2013)

Loonmutaties
– Geen structurele contractsloonsverhoging voor 2013.
– Eenmalige uitkering van € 150,- netto per medewerker te verrekenen met de loonbetaling van september 2013.

Arbeidsvoorwaarden
– Zowel de leeftijdsdagen als de roostervrije vrije dag worden per 1 januari 2013 afgeschaft voor alle medewerkers die in dienst zijn of nog in dienst komen.
– Richtlijnen Artsbezoek, artikel 25e. ….dat wanneer een werknemer langer dan 2 uren verzuimt wegens een bezoek aan de huisarts, tandarts e.d., het verzuim voor zover het langer duurt dan 2 uren als verlof wordt aangemerkt en wordt afgeboekt, behoudens indien de verzuimtijd aantoonbaar langer moet zijn.

Bron: CNV Vakmensen, 26 augustus 2013