Eindbod CAO BN International 2017-2020

0
226


19 september 2017

Naam
CAO BN International

Download Eindbod CAO BN International 2017-2020
> Eindbod CAO BN International 2017-2020 (25-08-17)

Looptijd
De looptijd van de CAO is van 1 mei 2017 tot en met 30 april 2020.

Loonsverhogingen
– 1,25% loonsverhoging per 1 mei 2017
– 1,50% loonsverhoging per 1 mei 2018
– 1,50% loonsverhoging per 1 mei 2019
– 0,75% loonsverhoging in plaats van de eenmalige in november elk jaar.

Arbeidsvoorwaarden
– Alleen in zogenaamde lustrumjaren wordt op 5 mei (indien deze valt op een doordeweekse dag) een vrije dag toegekend.
– Een versobering van de ouderenregeling.
– Een werkgroep duurzame inzetbaarheid zal zich met een stuk externe ondersteuning buigen over het vraagstuk hoe medewerkers vitaal, gezond, competent en gemotiveerd de eindstreep kunnen halen.
– De AWVN werk geversbijdrageregeling wordt voortgezet gedurende de looptijd van de CAO.

Bron: CNV Vakmensen, 15 september 2017