Eindbod CAO Banken 2017-2018

0
516


11 januari 2017

CAO-naam
CAO Banken
Voorheen CAO Algemene Bank

Download Eindbod CAO Banken 2017-2018
> Eindbod CAO Banken 2017-2018

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van twee jaarvan van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Loonmutaties
– 1,5% loonsverhoging per 1 januari 2018.

Daarnaast ontvangen medewerkers die op 1 april 2017 in dienst zijn in de loop van de maand april 2017 € 500 bruto ingeval van een fulltime dienstverband (bij een dienstverband van minder dan 36 uur per week naar rato).

Arbeidsvoorwaarden
– de afspraken over reparatie van de duur en opbouw van het derde WW-jaar en loongerelateerde WGA,
– de afspraken over duurzame inzetbaarheid,
– het uitbreiden van faciliteiten voor mantelzorgers,
– de medewerking van werkgevers aan het streven naar grotere diversiteit en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
– de afspraak over herplaatsingstermijnen als er een sociaal plan is en over kosten outplacement náást de transitievergoeding als er geen sociaal plan is.

Bron: CNV Vakmensen, 3 januari 2017