Eindbod CAO Baksteen 2014-2015

0
2610


01 oktober 2014

CAO-naam
CAO Baksteen

Eindbod CAO Baksteen 2014-2015
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Cao heeft een looptijd van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 (1 jaar).

Loonmutaties
– Per 1 januari aanstaande een structurele verhoging met 1,5%.
– Het minimum in de vakantietoeslag wordt ook met 1,5% verhoogd.
– De cao-reiskostenvergoedingen worden per 1-1-2015 eveneens met 1,5% verhoogd.

Arbeidsvoorwaarden
– Overgang per 1-1-2015 van het baksteenpensioenfonds naar het pensioenfonds voor de bouwnijverheid.

Bron: De Unie, 30 septeber 2014