Eindbod CAO Apotex 2017-2018

0
105

| Download CAO Apotex » |


26 april 2017
CAO-naam
CAO Apotex

Download Eindbod CAO Apotex 2017-2018
> Eindbod CAO Apotex 2017-2018

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van één jaar van 1 april 2017 tot 1 april 2018.

Loonmutaties
– 2,0% loonsverhoging per 1 juni 2017

Arbeidsvoorwaarden
– Beoordelen & belonen. De beoordelingscyclus -en het daaraan gekoppelde beloningsmoment- verschuift van 1 april naar 1 juni.
– Loopbaanscans. Gedurende de looptijd van deze cao zal de huidige werkwijze t.a.v. het aanvragen van een loopbaanscan worden voortgezet.
– Afschaffen ADV-regeling. De huidige ADV-regeling wordt afgeschaft m.i.v. 1 april 2017.

Bron: CNV Vakmensen, 21 april 2017