Eindbod CAO Air Products 2018-2019

0
186


3 december 2018

CAO-naam
CAO Air Products Nederland

Download Eindbod CAO Air Products 2018-2019
> Eindbod CAO Air Products 2018-2019 (02-12-18)

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 12 maanden van 1 juni 2018 tot en met 31 mei 2019.

Loonmutaties
– 2,4% loonsverhoging per 1 juni 2018

Daarnaast een éénmalige uitkering van bruto € 350,- welke uitgekeerd zal worden met de salarisbetaling van januari 2019.

Bron: CNV Vakmensen, 3 december 2018