Eindbod CAO ABN Amro 2018-2019

0
2094


5 februari 2018

CAO-naam
CAO ABN Amro

Download Eindbod CAO ABN Amro 2018-2019
> Eindbod CAO ABN Amro 2018-2019 (31-01-18)

Looptijd
De nieuwe cao geldt van 1 januari 2018 tot 1 januari 2020.

Loonmutaties
– 2,00% loonsverhoging per 1 januari 2018
– 2,00% loonsverhoging per 1 januari 2019
– EUR 1.000 eenmalige uitkering in februari 2018

Arbeidsvoorwaarden
– Als gevolg van fiscale regelgeving gaat de pensioensrichtleeftijd per 1 januari 2018 naar 68 jaar.
– De beoordelingsscores (1-5) aan het eind van het jaar verdwijnen. Daarmee vervalt ook de prestatiepremie.

Bron: CNV Vakmensen, 5 februari 2018