Eindbod Alkor Draka 2013-2014

0
178


12 december 2013

CAO-naam
CAO Alkor Draka

Download Akkoord CAO Alkor Draka 2013-2014
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Van 1 april 2013 tot 1 april 2014.

Loonmutaties
AD heeft geen ruimte voor een loonsverhoging. Zowel de slechte financiële situatie als gevolg van de aanhoudende crisis en de nog steeds krimpende markt in de Stationary-markt maakt dit niet mogelijk.

Arbeidsvoorwaarden
– Alkor Draka is bereid, ook al is er sprake van een stijging van de WGA-premie voor Alkor Draka, om ook voor de komende cao af te zien van haar recht om de helft van deze WGA-premie te verhalen op werknemers.
– Alkor Draka wil de huidige bedrijfsafhankelijke eenmalige uitkering afschaffen en deze in een eenmalige uitkering omzetten van 1,25%, uit te betalen in februari 2014. Dit kan eventueel ook een vast bedrag per medewerker.
– Alkor Draka zal per 1 januari 2014 de werkkostenregeling in gaan voeren. Indien er sprake is van ongebruikte fiscale ruimte, is Alkor Draka bereid om deze ruimte in te zetten om de 13de maand voor een deel bruto – netto te verrekenen per medewerker op voor werkgever kostenneutrale wijze.
– Voortzetten van de AWVN-regeling, als er een akkoord wordt bereikt.
– Voortzetting van deze regeling.
– AD wil de Pensioenregelingen per 2014 aanpassen om de regelingen te laten voldoen aan het gestelde wettelijke kader.
– De basisregeling: het opbouwpercentage zal worden gewijzigd van 1.88% naar 1.75%.

Bron: CNV Vakmensen, 6 december 2013