De Unie: voorstellen ABU CAO Uitzendkrachten 2012-2013

0
914


5 maart 2012

In de maanden maart en april aanstaande zullen de onderhandelingen plaatsvinden voor een nieuwe CAO voor de uitzendkrachten. Het gaat dan om de uitzendkrachten die vallen onder de ABU CAO.

De Unie denkt aan de volgende punten:

– Looptijd van 1 jaar, van 27 maart 2012 tot met 26 maart 2013.
– Loonaanpassing: het systeem om de lonen te verhogen op basis van de gemiddelde verhogingen in een 30 tal CAO’s, willen wij handhaven.
– Beloning uitzendkrachten: de rode draad voor De unie is “gelijk werk gelijk loon”. In de nieuwe CAO willen we afspreken dat de uitzendkrachten vanaf de eerste werkdag dezelfde beloning zullen ontvangen als zijn/haar collega van het inlenend bedrijf, die een vast dienstverband hebben.
– De positie van uitzendkrachten in fase A willen wij flink versterken. Met name als het gaat om inkomenzekerheid en werkzekerheid. De uitkomsten van de werkgroep “werkzekerheid” willen wij met de ABU bespreken. Voor De Unie is scholing van uitzendkrachten een speerpunt. Vanuit een eigen sterke positie kunnen uitzendkrachten een vaste baan verwerven op de arbeidsmarkt. De signalen uit de samenleving dienen cao partijen serieus te nemen, anders zal de politiek haar verantwoordelijkheid nemen. Een doorbraak in deze CAO moet de uitzendkrachten een beter perspectief bieden.
– De Unie wil samen met de werkgevers een ABU-mobiel opzetten, van waaruit de uitzendkrachten alsnog een vakgerichte opleiding kunnen gaan volgen. Dit kan plaatsvinden met ondersteuning van het opleidingsfonds van de uitzendsector (STOOF). En de loopbaanscan die is ontwikkeld door De Unie kan als instrument worden ingezet.
– Het bestrijden van oneerlijke concurrentie en het borgen van de CAO, heeft de aandacht van de vakbonden en de ABU. De uitkomsten van de studie rond dit thema willen wij met de werkgevers bespreken.

Bron: De Unie, 24 februari 2012