De Unie: meer flexibiliteit in de horeca

0
1377

7 januari 2008

Bij een onderzoek onder horeca-medewerkers, in opdracht van De Unie en uitgevoerd door TNS-NIPO, zijn verrassende meningen naar voren gekomen.

• Horecapersoneel is in overgrote meerderheid voor een eigentijds loongebouw met betere decentralisatie en differentiatie van de Horeca-cao.
• Resultaat gericht werken blijkt geen taboe te zijn: ruim 80% kiest voor prestatiebeloning.
• Studenten willen een aparte, eigen cao.
• Er bestaat tevredenheid met het vele werken in de avonden en weekenden ook al is niet iedereen tevreden over de betaling daarvan.

“Dat is de uitkomst van een representatief onderzoek van De Unie en TNS NIPO onder de Horeca-werknemers, waaronder ook niet-vakbondsleden”, aldus Han ter Halle, bestuurder vakbond De Unie bij de Horeca, waar ca. 330.000 mensen werken.

Reden van dit onderzoek
Han ter Halle vertelt dat van het horecapersoneel nog geen 10 procent georganiseerd is. Voor De Unie is dit reden om niet-leden, de meerderheid, ook invloed te geven aan de horeca cao-tafel. Met de uitkomst van het TNS NIPO onderzoek geeft De Unie alle medewerkers, ook bijbaners, een stem. De Unie zal maandag 7 januari op de Horecava, waar ze met een eigen stand staan in de RAI, het rapport met aanbevelingen officieel overhandigen aan de werkgeversorganisatie Koninklijk Horeca Nederland.

Horeca-CAO
Dinsdag 8 januari, worden de conclusies ingebracht bij het overleg voor een een nieuwe Horeca-cao. Voor De Unie zijn de mensen in de horeca belangrijk. De werkgevers kunnen wat er werkelijk leeft onder hun eigen personeel niet meer negeren. Het verloop in de horeca en de krapte op de arbeidsmarkt dwingt tot een vooral evenwichtige en eigentijdse invulling van beloning en arbeidsvoorwaarden met serieus aandacht voor de motivatie en behoeften van het horecapersoneel over de volle breedte.

Bijbaan
In de horecabranche werken ca. 330.000 werknemers. Er bestaat een groot verloop: ongeveer 80.000 medewerkers verlaten jaarlijks de branche en het aantal dat moet instromen stijgt de komende jaren naar ca. 100.000 op jaarbasis. Bijna de helft van de medewerkers is jonger dan 23 jaar. Voor ca. 60% is het werken in de horeca een bijbaan; 2/3 daarvan is scholier of student. Van de overige groep is het werk een hoofdactiviteit, daarvan is slechts 17% beroepsopgeleid.

Differentiatie
De huidige cao is van toepassing op alle werknemers maar biedt wel ruimte voor eigen aanvullende afspraken in de bedrijven. Dat is ook nodig want de omstandigheden in de horeca zijn zeer divers. De positie van een internationale hotelketen verschilt enorm met een snackbar of eetcafe. De positie van een receptioniste is heel anders dan die van een fllomanager en de positie van een chef-kok is niet te vergelijken met die van een kelner. Toch valt iedereen onder dezelfde cao. Ook de scholierenen studenten die voor een korte periode in de horeca werken om uitgaan, vakantie, kleding enz te kunnen betalen. Dat is anders dan medewerkers die carriere willen maken in de horeca.

Uitkomsten TNS NIPO onderzoek
Werken op onregelmatige tijden hoort erbij.
• Bijna alle medewerkers werken ook in avonden en weekenden. De meeste werknemers geven aan hiermee geen probleem te hebben en dat het goed is te combineren met hun priveleven.
• Iets meer dan de helft van alle medewerkers vindt de beloning tijdens avonden/weekenden voldoende; van de hoofdbaners vindt ruim 50% deze beloning echter onvoldoende.
• Ongeveer 60% van de hoofdbaners vinden dat er voldoende opleidingsmogelijkheden bestaan. Voor de bijbaners bedraagt dit echter maar 30%.

Belangrijk issue
Opleidingen zijn voor De Unie een belangrijk issue in het cao-overleg. De betaling voor werken in avonden/weekenden is een zaak die volgens ons op bedrijfsniveau aan de orde moet komen.

De cao mag flexixbeler
• 90% van de scholieren en studenten wensen een aparte scholieren/studenten-cao. Daarbij kunnen zaken als o.a. pensioen en verlofdagen worden omgezet in extra geld.
• Een grote meerderheid van 80% wenst meer keuzevrijheid bij de cao: een zgn. cao à la carte. Hierbij kunnen werknemers  bepaalde onderdelen van de cao ruilen met andere onderdelen bv. Geld tegen vrije tijd.
• Een ruime meerderheid van 80% vindt dat een deel van het salaris afhankelijk mag worden gemaakt van prestaties. Een nog groter deel vindt dat de salarisv erhoging afhankelijk mag worden van hun prestatie en 90%  is van mening dat bals iemand boven verwachting presteert daar extra beloning tegenover moet staan.

Onderhandelen over aanvullende afspraken binnen het bedrijf
• Een meerderheid van 60% denkt dat er binnen het eigen bedrijf ruimte is voor eigen aanvullende afspraken boven op de cao.
• Als er een OR of personeelsvertegenwoordiging in een bedrijf is kan die het beste onderhandelen over aanvullende afspraken bovenop de bedrijfstak-cao (50%). 30% vindt dit echter een taak voor de vakbond en 20% vindt dat werknemers dit zelf kunnen doen.
• Als er geen OR of personeelsvertegemwoordiging is worden de percentages 54% respectievelijk 40%.
• Zes op de tien denken dat vakbonden veel kunnen bereiken bij aanvullende afspraken in bedrijven.
• Als werknemers zelf zouden moeten onderhandelen over aanvullende arbeidsvoorwaarden zou zeker 12% gebruik maken van een deskundige van de vakbond, 33% zegt dat waarschijnlijk te doen.
• Over plannen voor een website waarop collega’s met elkaar kunnen chatten ocver werkgerelateerde onderwerpen zegt 12% daar zeker gebruik van te maken en 40% waarschijnlijk.

Vakbond betrekken bij overleg
Het onderzoek maakt duidelijk dat een deel van de werknemers de vakbond zeker zal betrekken bij het maken van afspraken in het bedrijf (door mee te gaan, door advies in te winnen, door web-ondersteuning) en rond de helft zegt dat waarschijnlijk te doen. De Unie start binnenkort met trainingen voor leden van Ondernemingsraden en Personeelsvertegenwoordigingen. Daarbij ligt het accent op het verbeteren van vaardigheden en deskundigheidsbevordering om met werkgevers te kunnen onderhandelen.

Cao-overleg
Dinsdag 8 januari wordt het cao-overleg hervat. Naar verwachting zullen dan  over enkele belangrijke onderwerpen standpunten en keuzes gemaakt worden. De Unie zal een aantal belangrijke conclusies en aanbevelingen uit het TNS NIPO onderzoek inbrengen tijdens dit overleg. Naast onderwerpen die boven zijn weergegeven heeft De Unie een salarisverhoging voorgesteld van 3 1/2 %.

Bron: De Unie, 7 januari 2008