CNV Vakmensen stelt ultimatum aan werkgevers Metalektro

0
1198

Met een ultimatum wil CNV Vakmensen bij de werkgevers in de metalektro afdingen dat er alsnog een toekomstgerichte cao komt.

Als werkgevers niet uiterlijk dinsdag 12 juni om 12.00 uur ingaan op dat ultimatum dan is de volgende stap acties en stakingen. “Talentonwikkeling is belangrijk om de sector toekomstbestendig te maken”, stelt onderhandelaar Loes Bezemer van CNV Vakmensen.

Naast een goede loonsverhoging van 3,5 procent in een eenjarige cao verlangt CNV Vakmensen een individueel opleidingsbudget van 0,5 procent jaarlijks. Te gebruiken naar inzicht van de werknemer.

Voor de ontwikkeling op de werkvloer wil CNV Vakmensen ‘leerambassadeurs’ introduceren. “Het project Mentor is opgezet in de sector en dat moet nu in de praktijk handen en voeten krijgen”, onderstreept Bezemer-Videler. Ervaren werknemers worden hierbij ingezet als mentor.

Een goede inzet van flexkrachten moet mogelijk zijn volgens CNV Vakmensen, maar dan wel volgens het principe gelijk loon voor gelijk werk. CNV Vakmensen wil daarnaast het aantal flexcontracten beperken. De nadruk moet volgens de vakbond liggen op vaste contracten. Na 9 maanden moet daarom een flexcontract automatisch een vast contract worden.

Bron: CNV Vakmensen, 8 juni 2018