CNV Arbeidsvoorwaardennota 2017

0
149

Delen in de economische groei, investeren in scholing en een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt.

Dat zijn de drie speerpunten van het arbeidsvoorwaardenbeleid van het CNV in 2017, aldus Arend van Wijngaarden, arbeidsvoorwaardencoördinator van het CNV. Het Algemeen Bestuur van het CNV heeft de Arbeidsvoorwaardennota voor 2017 definitief vastgesteld.

“De Nederlandse economie hoort inmiddels bij de top van Europa als het gaat om groei. De werkloosheid daalt. Maar als je naar de mensen op straat luistert, hoor je een ander verhaal. Het inkomen van mensen is de afgelopen jaren nauwelijks gestegen, nieuwkomers of herintreders op de arbeidsmarkt krijgen alleen een flex-contract en mensen maken zich grote zorgen over de snel veranderende wereld, denk aan globalisering en robotisering. In de arbeidsvoorwaardennota voor 2017 presenteert het CNV een aantal voorstellen om daar wat aan te doen in cao’s.”

Eigen ontwikkelingsbudget
Van Wijngaarden: “Jezelf scholen en ontwikkelen is de enige oplossing voor werknemers om zich staande te houden in een tijd waarin de technologie voortraast. Daarom wil het CNV in elke cao afspraken maken over een individueel ontwikkelingsbudget dat mensen zelf kunnen inzetten voor hun ontwikkeling. Dat budget moet ook als iemand van baan verandert, worden meegenomen en niet toevallen aan de werkgever.”

Koopkracht
“Het CNV zet in 2017 verder in op een looneis die ruim boven de inflatie ligt. Dat is goed voor de werkenden die nu allemaal recht hebben om mee te profiteren van de groeiende economie en dat stimuleert de Nederlandse economie”, aldus Van Wijngaarden. “Dat is in lijn van de recente adviezen, zoals die van De Nederlandsche Bank, die pleit ook voor een stevige loonsverhoging.”

Gelijk speelveld
Mensen die nu alleen maar aan de slag kunnen met een flex-contract zouden meer zekerheid moeten krijgen. Daarvoor is het van belang dat werkgevers niet meer voor flexwerkers of zpp’ers kiezen omdat die goedkoper zijn. Risico’s moeten niet alleen maar op werkenden worden afgewenteld”, zegt Van Wijngaarden. “Daarom wil het CNV bijvoorbeeld minimumtarieven voor zzp’ers in cao’s.”

Bron: CNV, 13 december 2016