CBS: CAO-lonen stijgen in 2011 minder dan inflatie

0
950

Logo

9 januari 2012

De stijging van de cao-lonen was ook in 2011 gematigd. Net als in 2010 zijn de cao-lonen met gemiddeld 1,3 procent gestegen.

De stijging van de cao-lonen in 2011 was een stuk minder dan de inflatie. De gemiddelde prijsstijging kwam vorig jaar op 2,3 procent uit. Dit betekent dat de lonen een vol procentpunt achterlopen op de inflatie.

Hoewel de cao-lonen in 2011 met mate stegen, is de stijging gedurende het jaar wel opgelopen. In het eerste kwartaal van dat jaar namen de lonen nog met 1,1 procent toe, in het laatste kwartaal was dit 1,5 procent.

Nog veel cao’s niet afgesloten
In het vierde kwartaal van 2011 is 78 procent van de cao’s afgesloten. Dat aandeel verschilt per bedrijfstak. Bij de horeca zijn alle cao’s afgesloten, terwijl dat bij het onderwijs slechts voor 48 procent van de cao’s gold. Voor de bedrijfstak openbaar bestuur was het aandeel zelfs kleiner dan 34 procent. Dit is te laag om de loonontwikkelingen van deze bedrijfstak te publiceren.
Contractuele loonkosten 1,7 procent hoger

In 2011 waren de contractuele loonkosten 1,7 procent hoger dan een jaar eerder. Dit komt door de cao-loonstijging, maar ook doordat de werkgeversbijdrage voor het sectorfonds in 2011 is toegenomen. De landelijke wijzigingen die voor alle sectoren gelden hebben geen effect, doordat de verhoging van de wettelijke inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage in de ziektekosten wegvalt tegen de verlaging van de basispremie WAO.

Gematigde stijging CAO-lonen

Bron: CBS, persbericht 9 januari 2012