Principeakkoord CAO Welzijn 2008-2010

0
1374


21 oktober 2008

Naam
CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

CAO-teksten
> Principeakkoord CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2008-2010

Looptijd
1 mei 2008 tot 1 januari 2011

Loonmutaties
1 mei 2008 structureel 2,5 %
1 juni 2008 eenmalige uitkering van 200 euro naar rato van dienstverband
1 januari 2009 structureel 1,25% onder gelijktijdige afschaffing levensloopbijdrage (-/- 0,7%)
1 mei 2009 structureel 2%
1 juni 2009 eenmalige uitkering van 200 euro naar rato van dienstverband
1 december 2009 verhoging eindejaarsuitkering met 2% tot 5,5 %
1 mei 2010 structureel 2%
1 december 2010 verhoging eindejaarsuitkering met 2,8% tot 8,3%

CAO-code t.b.v. loonheffing
301

Arbeidsvoorwaarden
– Een wezenlijke verbetering van de salarissen binnen de branche W&MD en daarmee een versterking van de arbeidsmarktpositie.
– De individuele werknemer ontvangt door de afspraken over inkomensontwikkeling de mogelijkheid om eigen keuzes te maken (bijvoorbeeld sparen voor verlof, voor de korte of langere termijn)
– De organisaties krijgen de mogelijkheid om op decentraal niveau met de vakorganisaties eigen arbeidsvoorwaardenpakketten overeen te komen. Over de voorwaarden en invoeringsaspecten van deze “A-B-structuur” zijn goede afspraken gemaakt.
– Het seniorenverlof zal verdwijnen. Voor het wegvallen van het seniorenverlof is een goede garantie- en overgangsregeling overeengekomen.
– Employability staat hoog in het vaandel. Bij dreigend ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen, wordt op ondernemingsniveau overleg gevoerd met de bedoeling om tot een sociaal plan te komen. Over de inkomenszekerheid zijn partijen een aanvullingsregeling op de WW overeengekomen.
– De opzet en de teksten van de CAO zijn gemoderniseerd.
Zie voor meer details het principeakkoord.

Bron: Zorg en Welzijn, 20 oktober 2008

CAO-nieuws
> meer