Akkoord CAO Welten 2007-2009

0
686


27 juni 2007

Naam
CAO Welten

Aantal werknemers
1000 (juni 2007)

Looptijd
1 juli 2007 tot 1 juli 2009

Partijen
Welten
De Unie
Internetvakbond
FNV bondgenoten
CNV dienstenbond

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen

Arbeidsvoorwaarden
In 2006 presenteerde Welten haar medewerkers een Human Resource beleidsplan waarin immateriële zaken zijn vastgelegd. Op dat moment werd besloten ook materiële zaken vast te leggen. Welten is daartoe het gesprek aangegaan met de bonden en een jaar na dato is de CAO een feit. De CAO biedt een verhoging van het startsalaris, extra vrije dagen wanneer een medewerker langer in dienst is, een extra contractvorm die senior en senior plus interim-professionals extra verdiensten of extra vrije tijd biedt en een collectief pensioen waaraan Welten bijdraagt in de vorm van een werkgeversdeel.

CAO-code t.b.v. loonheffing

CAO-tekst
Bron: CAO Welten 1 juli 2007 tot 1 juli 2009

CAO-bericht
Bron: Welten, 27 juni 2007 en De Unie, 15 juni 2007

Welten is marktleider in het opleiden en detacheren van financieel specialisten voor banken en verzekeraars. Welten richt zich op het gebied van zakelijk en particulier bankieren en verzekeren.

CAO-nieuws
meer CAO-informatie