Principeakkoord CAO UWV 2010-2011

0
2440


15 juni 2010

CAO-naam
CAO UWV

Download CAO principeakkoord
> nog niet beschikbaar

Looptijd
15 maanden, dus van 1 mei 2010 tot 1 augustus 2011.

Loonmutaties
Medewerkers ontvangen op 1 juli 2010 eenmalig 3 extra vakantiedagen. Deze dagen kunnen in 2010 direct in geld uitbetaald worden, of ingezet worden als vrije dagen. Ook kunnen deze dagen in het keuzeplan ingezet worden. In 2011 kunnen deze dagen ook via het keuzeplan in geld worden uitgekeerd.

Arbeidsvoorwaarden
– De 100%-seniorenregeling van oud-CWI loopt door tot 65 jaar. Medewerkers die op 1 januari 2011 59 jaar en ouder zijn houden wat ze hebben maar bouwen niet verder op. Medewerkers van 57 en 58 jaar bouwen bij het bereiken van het volgende levensjaar door, maar tot een maximum van 1,5 uur per dag. Dit betekent dat deze medewerkers nog drie stappen maken. De regeling gaat in op 1 januari 2011. De 70% en 75% regeling worden niet gewijzigd. Hiervoor blijven de afspraken gelden zoals deze zijn gemaakt met de overgang naar UWV.
– De eigen bijdrage OV voor medewerkers tussen 0 en 10 km komt te vervallen. Verder kunnen medewerkers die tussen 0 en 10 km van het werk wonen, een fietsvergoeding ontvangen. Deze bedraagt € 0,10 per kilometer. Over de parkeerkosten en de zakelijke kilometers zijn geen verdere afspraken gemaakt. UWV zal dit in verder intern beleid oppakken.
– De spaar-VUT is vorig jaar door UWV eenzijdig op 50% vastgesteld. Met terugwerkende kracht tot deze eenzijdige wijziging wordt nu het percentage gesteld op 75%. Deze afspraak geldt enkel voor de medewerkers die VUT-, OBU- of FPU-garanties hebben via het VUT-fonds. Deze afspraak is dientengevolge niet van toepassing op medewerkers vanuit oud-CWI.
– Er zijn afspraken gemaakt over het flexibel opnemen van sabbatical leave, mantelzorgers kunnen gebruik maken van de regeling van langdurig zorgverlof en er is een afspraak gemaakt over WAJONG-eren.
– Er zijn afspraken gemaakt over internationale collegialiteit, werkgeversbijdrage en het bevorderen van de representativiteit van de vakbonden.

Bron: CNV Dienstenbond, 14 juni 2010