Akkoord CAO UWV 2007-2010

0
1844


29 augustus 2007

Naam
CAO Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV

CAO-teksten
CAO UWV 1 januari 2006 tot 1 mei 2007
Sociaal Plan Arbo Unie oktober 2005
Principeakkoord Arbo Unie 2004

CAO-code t.b.v. loonheffing
1893

Looptijd
1 mei 2007 t/m 30 april 2010

Aantal medewerkers
17.000

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 juli 2007 structureel 2,6%
1 mei 2008 structureel 2,6%
1 maart 2009 structureel 2,6%
1 januari 2010 structureel 1,2% per 1 januari 2010.
1 september 2008 en 1 september 2009 eenmalig 0,5% van het bruto jaarsalaris.

Arbeidsvoorwaarden
Vakorganisaties hebben het eindbod geaccepteerd dat UWV heeft gedaan voor een nieuwe CAO. De UWV-medewerkers krijgen daardoor een CAO met een looptijd van 3 jaar. Deze nieuwe CAO bevat maatregelen om de mobiliteit en ontwikkeling van werknemers te bevorderen, en spreekt daarbij medewerkers aan op hun eigen verantwoordelijkheid. Zo zijn er aanpassingen in de beoordelings- en beloningscyclus die meer uitgaan van gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Daarnaast bouwt de CAO bovenschaligheid – de beloning in een hogere schaal dan die van de huidige functie – geleidelijk af. Naast de structurele loonverhoging en de eenmalige uitkeringen geldt dat de medewerkersbijdrage in de pensioenpremie een derde deel van de algemene salarisverhoging bedraagt.

Bron: bericht Principeakkoord CAO UWV, UWV, 29 augustus 2007


FlexService levert software voor flexibele arbeid.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier.