Principeakkoord CAO UWV 2007-2010

0
975


11 juli 2007

Naam
CAO Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV

CAO-teksten
CAO UWV 1 januari 2006 tot 1 mei 2007
Sociaal Plan Arbo Unie oktober 2005
Principeakkoord Arbo Unie 2004

CAO-code t.b.v. loonheffing
1893

Looptijd
2007 tot 2010

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
Drie keer 2,6 % en één maal 1,2% structureel en twee maal een éénmalige uitkering van 0,5% bij een drie jarige CAO.

Arbeidsvoorwaarden
De bonden willen behoud van koopkracht aangezien de loonstijging in samenhang met een ingroei van de pensioenpremie ten koste gaat van het besteedbare inkomen door het huidige inflatiepeil. Ze zijn positief over handhaving van de afspraken uit het verleden ten aanzien van garanties zoals bovenschaligheid en perspectiefgaranties. Er zijn afspraken over het korten op het inkomen van een medewerker die minder dan 35% arbeidsongeschikt is en een gemis heeft in arbeidsproductiviteit van meer dan 25%. Het UWV houdt vast aan het eindbod, maar geeft aan dat behoud van koopkracht een punt is waar ook het UWV gevoelig voor is. Het beperken van de pensioeningroei naar 33 1/3de i.p.v. 50% zou hiervoor een oplossing kunnen bieden. De bovenschaligheid is een principieel punt waar het UWV aan vast houdt. 25% van de werknemers van het UWV is één of meer schalen bovenschalig. 2,5% van de medewerkers is twee of meer schalen bovenschalig. Het UWV vindt dat er, nu het oorspronkelijke voorstel tot bevriezing van salaris voor 4000 medewerkers (25%) teruggebracht is tot bevriezing voor ± 430 medewerkers (2,5%) in 2010, geen ruimte is op dit punt. Bij re-integratie in de eigen functie met een verlies aan arbeidsproductiviteit heeft het UWV te kennen gegeven geen principieel punt te willen maken van korting op het inkomen.

Bron: bericht Principeakkoord CAO UWV, ABVAKABO FNV, 10 juli 2007


  

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier.