Principeakkoord CAO Coca-Cola 2009-2010

0
604


15 juni 2009

CAO-Naam
CAO Coca-Cola Enterprises Nederland

Looptijd
1 april 2009 t/m 31 maart 2010

Loonmutaties
1 april 2009 structureel 1%

CAO-code t.b.v. loonheffing
735

Arbeidsvoorwaarden
– Op 1 oktober 2009 wordt een éénmalige uitkering gegeven van bruto € 180,- als tegemoetkoming in de kosten voor de zorgverzekering.
– Op 1 januari 2010 wordt de werknemerspremie voor de basispensioenregeling verlaagd met 3% en vastgesteld op 0%. Hierdoor ontstaat een premievrij pensioen. Gelijktijdig wordt de garantie voor een onvoorwaardelijke indexatie (conform CAO artikel VIII.6 lid 2 met een maximum van 1%) gewijzigd in een voorwaardelijke indexatie.
– De pay-4-performance salarissystematiek wordt met terugwerkende kracht per 1 april 2009 definitief ingevoerd. Daarmee komt een eind aan de proefperiode die afgesproken is in 2006.