Principeakkoord CAO Beeld en Geluid 2012-2013

0
587


16 juli 2012

CAO-naam
CAO Beeld en Geluid

Download Principeakkoord CAO Beeld en Geluid 2012-2013
> Principeakkoord CAO Beeld en Geluid 2012-2013

Looptijd
– Looptijd CAO van 1 januari 2012 tot 1 januari 2014 (twee jaar)

Loonmutaties
– Eenmalige uitkering van € 400,00 bruto per 1 augustus 2012 (naar rato percentage dienstverband) voor medewerkers die per 1 augustus 2012 minimaal een jaar in dienst zijn. Medewerkers die per 1 augustus 2012 nog geen jaar in dienst zijn, krijgen bovengenoemd bedrag naar rato (percentage en duur) dienstverband uitgekeerd.
– Per 1 januari 2013 structurele salarisverhoging van 1%.

Arbeidsvoorwaarden
– Om zicht te krijgen op de ontwikkeling van flexibilisering zal in het sociaal jaarverslag een rapportage opgenomen worden van het aantal medewerkers dat niet op basis van een dienstverband bij Beeld en Geluid werkzaam is, zoals uitzendkrachten, zelfstandigen, stagiairs en vrijwilligers.
– Werknemers mogen doorwerken tot de eerste van de maand volgend op de maand waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.
– De werkkostenregeling is per 1 januari 2011 bij Beeld en Geluid ingevoerd. De OR zal jaarlijks worden geïnformeerd over de bedrijfsregelingen/activiteiten die in de werkkostenregeling ondergebracht worden alsmede de fiscale ruimte die hiervoor wordt benut.
– Beeld en Geluid zal in het najaar 2012 starten met een onderzoek om de behoeften te peilen onder de medewerkers omtrent de (flexibilisering) van de arbeidsvoorwaarden. Dit zal gebeuren door middel van plenaire sessies. Het streven is om per 1 januari 2014 een nieuwe moderne CAO te realiseren, gebaseerd op de ambities en input uit de groepsgesprekken met als thema’s ‘mijn werk’ ‘mijn tijd’ ‘mijn geld’ en ‘mijn benefits’. Gedurende dit traject zal nauw worden samengewerkt met FNV Kiem en de Ondernemingsraad.
– De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. In plaats hiervan zal de vitaliteitsregeling per 1 januari 2013 van kracht worden. Beeld en Geluid zal deze regeling uitvoeren conform de wettelijke regeling.
– De Ondernemingsraad van Beeld en Geluid is bezig met het formuleren van beleid omtrent gedeeltelijk mobiel werken. Dit onderwerp zal nader worden uitgewerkt in het kader van Sociale Innovatie.

Bron: FNV Kiem, 13 juli 2012