Naar één CAO in de ambulancezorg

0
341


21 mei 2009

Drie werkgeversorganisaties en vier werknemersorganisaties hebben op 19 mei 2009 een sociaal akkoord voor de ambulancesector gesloten. Daarmee is de weg naar één CAO voor alle 4800 medewerkers in die sector ingeslagen.

Op dit moment worden de de arbeidsvoorwaarden voor het personeel op de ambulances, in de meldkamer en in de ondersteunende diensten geregeld door drie CAO’s en de CAR/UWO (de arbiedsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten).

Wet Ambulancezorg
Aanleiding voor het Sociaal Akkoord is de invoering van de Wet Ambulancezorg waarbij per regio één vergunninghouder met ambulancezorg en instandhouding van de ambulancemeldkamer zal worden belast. Daartoe zal de minister van VWS per regio één vergunning verstrekken.

Eén CAO
Het initiatief van sociale partners om tijdig te komen tot één algemeen verbindend verklaarde CAO is dan ook uitdrukkelijk bedoeld om de overgang naar het nieuwe regime zo verantwoord mogelijk te laten verlopen en te voorkomen dat werknemers de dupe worden van de overgangssituatie. Tevens zal hiermee een gelijk speelveld ontstaan wat betreft de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast biedt de introductie van één CAO de lang gezochte mogelijkheid om te komen tot arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid voor allen die in de ambulancezorg werkzaam zijn.

Bron: CNV Ambulancezorg, 21 mei 2009

Download: Sociaal Akkoord Sector Ambulancezorg 2009

CAO-informatie
Meer over deze CAO