Principeakkoord CAO Zorgverzekeraars 2007-2009

0
367


14 mei 2007

Naam
CAO Zorgverzekeraars

Aantal medewerkers
11.000

Looptijd
1 juni 2007 t/m 31 mei 2009

Partijen
Zorgverzekeraars Nederland
FNV Bondgenoten
De Unie
Dienstenbond CNV

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 juni 2007 – 3,0%
1 juni 2008 – 2,9%.

Arbeidsvoorwaarden
De cao wordt gemoderniseerd. Zo zijn leeftijdsdiscriminerende elementen uit de CAO gehaald, is de bedrijfstijd verlengd en zijn nadere afspraken gemaakt over
employability. De seniorenregeling wordt afgeschaft (met uitzondering voor medewerkers van 50 jaar en ouder), voor alle medewerkers geldt voortaan eenzelfde
aantal vakantie-uren (186 uur bij een 34-urige werkweek) en medewerkers tot 23 jaar vallen niet langer onder jeugdschalen, maar worden volgens de normale salarisschalen
betaald. Hiermee ontstaat een evenwichtig pakket voor alle leeftijdscategorieën.

CAO-code t.b.v. loonheffing
615

CAO-tekst
Bron: Zorgverzekeraars Nederland, CAO Zorgverzekeraars 1 juni 2006 t/m 31 mei 2007

CAO-akkoord
Bron: Unie, Principeakkoord CAO Zorgverzekeraars 1 juni 2007 t/m 31 mei 2009