Akkoord CAO Welzijn 2007-2008

0
880


19 april 2007 

Naam
CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Aantal werknemers
70.000
 
Looptijd
1 mei 2007 t/m 30 april 2008
 
Partijen
MOgroep
ABVAKABO FNV
CNV Publieke Zaak
 
Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 mei 2007 – 2%
1 januari 2008 – 1%
Er zijn afspraken gemaakt over een eenmalige uitkering in 2007 van 200 euro.
 
Arbeidsvoorwaarden
Belangrijk onderdeel van het CAO-akkoord voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening is het vervangen van de oude wachtgeldregeling door de nieuwe regeling Werkzekerheid-Inkomenszekerheid. De nieuwe regeling Werkzekerheid-Inkomenszekerheid, die de wachtgeldregeling zal vervangen, gaat niet meer uit van leeftijd en diensttijd maar van de arbeidsmarktpositie van de werknemer. De arbeidsmarktpositie bepaalt welke faciliteiten de werknemer krijgt om ander werk te vinden en bepaalt deels de omvang van de inkomensvoorziening bij onverhoopt ontslag. De nieuwe regeling vormt een belangrijke prikkel voor het vormgeven van employabilitybeleid in de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Een goed employabilitybeleid vertaalt zich immers in grotere arbeidsmarktkansen en dus minder aanspraak op de regeling Werkzekerheid-Inkomenszekerheid.

CAO-code t.b.v. loonheffing
920

CAO-tekst
Bron: FCB, CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 1 januari 2006 tot 1 mei 2007

CAO-akkoord
Bron: Mogroep, Bericht dd 19 april 2007 over akkoord CAO Welzijn 1 mei 2007 t/m 30 april 2008