AWVN: ‘Structurele looneisen achterhaald’

0
381

Werkgeversvereniging AWVN in reactie op de looneis van 2,5% voor 2013 van de FNV: ‘De tijd is voorbij dat aan cao-tafels de inflatie werd gecompenseerd met een structurele loonsverhoging.’

‘Structurele looneisen hebben sowieso hun tijd gehad. De moderne tijd vraagt om creatief loonbeleid.’

Volgens AWVN, dat namens het bedrijfsleven bij zo’n 500 cao’s betrokken is, zal de koopkracht van werkenden de komende jaren aanhoudend onder druk staan als gevolg van noodzakelijke overheidsbezuinigingen. Als dat leidt tot structureel sterk stijgende lonen kan dat desastreus zijn voor de concurrentiepositie van het bedrijfsleven.

Creatief omgaan met loonontwikkeling en behoud koopkracht
‘De creatieve vraag moet daarom zijn,’ vindt AWVN, ‘hoe we de structurele loonontwikkeling voor bedrijven onder controle houden en hoe we anderzijds de koopkracht van werknemers niet onnodig onder druk zetten. Dat betekent in goed overleg per bedrijf zoeken naar alternatieven, steeds vanuit de hier boven genoemde vraag hoe je twee belangen kunt dienen; dat van bedrijven en dat van werkenden.’

Suggesties voor de overheid
Van belang is volgens de werkgeversvereniging ook de vraag hoe de overheid kan helpen. Een pleidooi van AWVN afgelopen zomer om eenmalige uitkeringen fiscaal te faciliteren werd door de politiek als te duur en dus onhaalbaar verworpen. ‘De politiek vergat eerst even het rendement van zo’n idee te onderzoeken,’ stelt AWVN.

Bron: AWVN, 27 september 2012