AWVN: cao-seizoen helemaal dood

0
172

18 februari 2012

Er worden op dit ogenblik veel te weinig cao’s afgesloten. Het cao-overleg ligt vrijwel stil.

Dat constateert werkgeversvereniging AWVN in zijn maandelijkse overzicht van de ontwikkelingen in het cao-overleg. AWVN verklaart de sterk oplopende achterstand uit de politieke en economische onzekerheid van dit moment, onder meer rond pensioenen, ontslagrecht, reiskostenvergoeding en de euro.

25% minder cao’s afgesloten
Uit cijfers van de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van het Nederlandse bedrijfsleven blijkt dat tot dusver in 2012 25% minder cao’s zijn afgesloten dan in dezelfde periode vorig jaar. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn in totaal 382 cao’s verlopen, terwijl tot nu toe voor slechts 167 cao’s overeenstemming is bereikt over een nieuwe cao. Ook is de jaarlijkse juni-piek dit jaar uitgebleven.

Olievlekwerking
AWVN noemt de ontwikkeling van het stilvallende cao-seizoen zorgelijk. Volgens de werkgeversvereniging heeft de impasse in het cao-overleg een olievlekwerking binnen bedrijven. ‘Het stilvallen van het cao-overleg heeft ook effect op andere reguliere overlegmomenten met de bonden. De uitwerking van eerder gemaakte afspraken en de uitvoering van eerder afgesproken projecten lopen vertraging op. Verder is het cao-overleg een belangrijke plek om afspraken over productiviteitsverbetering te maken. Op termijn is dit dus schadelijk voor de kracht van het bedrijfsleven,’ stelt AWVN.

Een gemiddelde loonstijging van 1,63%
De nieuwe cao’s die in juni wel zijn afgesloten, kennen een gemiddelde loonstijging van 1,63%. Dat is iets lager dan het gemiddelde van alle cao’s van 2012 (1,65%) en ook lager dan het stijgingspercentage van april (1,79%) en mei (1,73%). Het lijkt erop dat de stijging van de cao-lonen afvlakt en stabiliseert rond 1,65%.

Kan nog maanden duren
AWVN voorziet dat het nog maanden kan duren voordat de verlammende politieke onzekerheid verdwijnt – in ieder geval zal dat pas na de verkiezingen van 12 september gebeuren. De werkgeversvereniging adviseert werkgevers om de beschikbare tijd vooral te gebruiken voor gerelateerde zaken, in het bijzonder de eigen pensioenregeling. Volgens AWVN wordt de noodzaak voor bedrijven steeds groter om daar kritisch naar te kijken. ‘Pensioenen moeten weer onderdeel van het cao-overleg worden. Mogelijk zijn vakbondsbestuurders op dit ogenblik wel genegen om aan een toekomstvisie over de pensioenregeling te praten.’

Duurzame inzetbaarheid op de agenda
Een lichtpunt in het cao-seizoen 2012 is volgens AWVN dat in de cao-besprekingen duurzame inzetbaarheid een belangrijke rol blijft spelen. Het gaat daarbij om concrete afspraken over scholing, oudere werknemers, diversiteit en vitaliteit van werknemers – allemaal afspraken die, op termijn, groei van de arbeidsproductiviteit opleveren en langer doorwerken van werknemers mogelijk maken. In zeven van de tien nieuwe cao´s zijn dergelijke afspraken gemaakt.

Bron: AWVN, 11 juli 2012