AVV wijziging CAO voor uitzendkrachten (ABU)

0
1248


25 januari 2012

AVV wijziging CAO voor uitzendkrachten 2012

Download: > AVV wijziging CAO voor uitzendkrachten 2012 (ABU)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 20 januari 2012, nr. 1402, onder UAW nr. 11271.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.