AVV CAO Zuivelindustrie 2019-2020

0
613


6 juni 2019

Dopwnload AVV CAO Zuivelindustrie 2019-2020
> AVV CAO Zuivelindustrie 2019-2020 (07-05-19)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Zuivelindustrie.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 9 mei 2019, nr. 20705.