AVV CAO Zuivelindustrie 2017-2018

0
2036


12 mei 2017

AVV CAO Zuivelindustrie 2017-2018

Download: AVV CAO Zuivel 2017-2018 (09-05-17)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Zuivelindustrie.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 12 mei 2017, nr. 21112, onder UAWnr. nr. 11857.