AVV CAO Ziekenhuizen 2012-2014

0
4500


6 juni 2012

AVV CAO CAO Ziekenhuizen 2012-2014

Download: > AVV CAO Ziekenhuizen 2012-2014

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Ziekenhuizen.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 24 mei 2012, nr. 4000, onder UAW nr. 11318.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO