AVV CAO Zeilmakerij 2011-2013

0
893


23 november 2011

AVV CAO Zeilmakerijen (SZS) 2011-2013, Scheepsbenodighedenhandel

Download: > AVV CAO Zeilmakerijen (SZS) 2011-2013, Scheepsbenodighedenhandel

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Zeilmakerijen, Dekkledenvervaardiging, Dekkledenverhuur, Scheepstuigerijen en Scheepsbenodigdhedenhandel.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 4 november 2011, nr. 18113, onder UAW nr. 11223.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.