AVV CAO Woondiensten 2016

0
5403


6 april 2016

AVV CAO Woondiensten 2016

Download: > AVV CAO Woondiensten 2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Woondiensten.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 6 april 2016, nr. 2991, onder UAWnr. 11748.