AVV CAO Welzijn 2009-2010

0
1459


30 november 2009

AVV CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Download: > AVV CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2009-2010

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 30 november 2009, nr. 18168, onder UAWnr. 10943.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen