AVV CAO Welzijn 2007-2008

0
457


10 augustus 2007

AVV CAO FCB Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang
Tekst: download

Besluit: algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Fonds Collectieve Belangen Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang 2007-2008.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 10-08-2007, nr. 153, onder UAW Nr. 10679.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Het besluit is te vinden op http://www.overheid.nl/op/ of maak gebruik van onze download.


FlexService levert software voor flexibele arbeid.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier.