AVV CAO Welzijn 2012

0
5693


6 februari 2012

AVV CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2012

Download: > AVV CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 25 januari 2012, nr. 154, onder UAW nr. 11273.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO