AVV CAO Welzijn 2011

0
2565


6 juni 2011

AVV CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2011

Download: > AVV CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2011

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2011

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 29 juni 2011, nr. 9829, onder UAWnr. 11177.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen