AVV CAO Welzijn 2007-2008

0
1444


21 november 2007

AVV CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2007-2008
Tekst: download

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 20-11-2007, nr. 225, onder UAW Nr. 10715.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Het besluit is te vinden op http://www.overheid.nl/op/ of maak gebruik van onze download.