AVV CAO Waterbouw 2017-2018

0
448


10 augustus 2017

AVV CAO Waterbouw 2017-2018

Download: AVV CAO Waterbouw 2017-2018 (07-08-17)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Waterbouw.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 10 augustus 2017, nr. 40321, onder UAWnr. nr. 11878.