AVV CAO Waterbouw 2013-2014

0
220


24 december 2013

AVV CAO Waterbouw 2013-2014

Download: AVV CAO Waterbouw 2013-2014

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Waterbouw.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 20 december 2013, nr. 32746, onder UAWnr. nr. 11500.