AVV CAO VVT 2018

0
16780


14 mei 2018

AVV CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2018 (CAO VVT)

Download: AVV CAO VVT 2018 (07-05-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 14 mei 2018, nr. 21486, onder UAWnr. nr. 11963.