AVV CAO VVT 2015-2016

0
43544


3 maart 2015

AVV CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2015-2016 (CAO VVT)

Download: AVV CAO VVT 2015-2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2015-2016.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 2 maart 2015, nr. 4815, onder UAWnr. nr. 11637.