AVV CAO voor het Levensmiddelenbedrijf

0
2126

AVV CAO voor het Levensmiddelenbedrijf

4 december 2008

Download: AVV CAO voor het Levensmiddelenbedrijf 2008/2010 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Levensmiddelenbedrijf 2008/2010.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 21-11-2008, nr. 227, onder UAW Nr. 10854.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

CAO-nieuws
meer »

– advertentie –

Kwaliteit voor een lage prijs
Voor intermediairs die payroll in hun
dienstverlening willen opnemen.

Kostprijs + 3%
Al vanaf 1 medewerker. > lees meer