AVV CAO Vleeswarenindustrie 2011-2012

0
1406


2 maart 2011

AVV CAO Vleeswarenindustrie 2011-2012

Download: > AVV CAO Vleeswarenindustrie 2011-2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Vleeswarenindustrie 2011-2012.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 22 februari 2011, nr. 1372, onder UAW nr. 11132.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen