AVV CAO Vleessector 2019-2024

0
1125

1 juli 2019

AVV CAO Vleessector 2019-2024

Download: > AVV CAO Vlees 2019-2024 (26-06-19)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Vleessector.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 26 juni 2019, nr. 33373.