AVV CAO Vlees 2014-2016

0
1833

14 november 2014

AVV CAO Vleessector 2014-2016

Download: > AVV CAO Vlees 2014-2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Vleessector 2014-2016.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 14 november 2014, nr. 28387, onder UAW nr. 11604.